Svenska domännamn

För webbplatser som vänder sig till en svensk publik är det tre toppdomäner som står ut från mängden. Den mest populära är .se, som är den officiella svenska toppdomänen. De övriga två på pallplatserna är .com och .nu. Ett domännamn är en immateriell tillgång och det primära syftet är att den ska fungera som platshållare för en webbplats. Med andra ord kan domännamnet liknas vid en adress. Domänen är själva namnet medan toppdomänen representeras av de bokstäver som följer efter punkten.

.SE

Punkt se är den naturliga toppdomänen för privatpersoner och företag i Sverige. Det är den toppdomänen som de flesta slår in i webbläsaren vid sökningar och den som rent allmänt förknippas med svenska företag. För ett företag, oavsett storlek, ska den svenska toppdomänen vara det första valet, i syfte att både förenkla för besökarna och bygga/säkra varumärket. Internetstiftelsen i Sverige (IIS) är administratör av toppdomänen och ställer upp de villkor som gäller för både registrering och administration. IIS har emellertid ingen säljande roll. Om du vill köpa domännamn ska du i stället vända dig till en så kallad registrar. En sådan aktör har avtal med IIS om att fungera som återförsäljare.

.NU

Punkt nu är en toppdomän som egentligen tillhör ön Niue, som är belägen i Stilla havet. Utifrån det faktum att toppdomänen passar utmärkt för svenska domännamn, till exempel för kampanjer, har den emellertid blivit betydligt mer kopplad till Sverige än den tropiska ön. Toppdomänen fungerar språkmässigt utmärkt också i Danmark och Nederländerna, och just sistnämnda är det land där flest .nu-adresser registreras. Sedan 2013 har IIS ansvar även för den tekniska driften och administrationen av toppdomänen punkt nu. För att köpa en .nu-domän vänder du dig till valfri svensk registrar.

Regler för .se och .nu

Det går i princip att registrera vilket namn som helst under dessa två toppdomäner. Grundregeln är att den som först beställer ett visst namn också blir ägare till det, enligt "först till kvarn"-principen. Någon så kallad förprövning görs alltså inte. De större undantag från huvudregeln som finns handlar om att vissa namn är spärrade alternativt låsta för vissa specifika utpekade aktörer samt att det namn som väljs inte får göra intrång på varumärken eller vara lagstridigt på annat sätt. När det gäller det mer tekniska kring domännamnets skrivning gäller följande för .se:

 • Namnet måste bestå av minst två och maximalt 63 tecken
 • De tillåtna tecknen är a-ö, 0-9, tyskt ü, é, norska/danska æ och ø samt enkelt bindestreck
 • Ett domännamn kan inte börja och/eller sluta med bindestreck
 • I tillägg finns ett antal domäner som är blockerade. Det handlar då framför allt om

förkortningar för internationella organisationer. Dessutom finns ett litet antal så kallade spärrade kategorier. Det handlar till exempel om formatet för svenska personnummer. Det mer tekniska kring skrivningen av domännamn under .nu är i huvudsak desamma som för .se. Den främsta skillnaden är att domännamnet måste bestå av minst tre tecken.

Så här kan du använda en domän

Ett domännamn, oavsett det handlar om .se eller .nu, är som sagt en adress som kan peka mot en webbplats. Frågan är då vad webbplatsen ska handla om? Det finns många sätt att använda en domän. Nedan är bara några exempel.

 • Webbplats för företaget
 • Personlig webbplats för dina intressen
 • Digitalt visitkort
 • Personlig blogg
 • Informationssida
I tillägg kan en domän användas enbart för att skapa en personlig e-postadress. Ett annat syfte med att köpa domännamn är att säkra namnet för framtiden. Du kanske inte har något direkt behov idag, men genom köpet ser du till att ingen annan, till exempel så kallade domänpirater, hinner före.

Att välja domännamn

Att välja domännamn kan vara antingen mycket enkelt eller en mer delikat uppgift. För befintliga varumärken och företagsnamn blir urvalsprocessen förmodligen inte särskilt svår, men för kampanjer, varumärken som bara ska finnas på nätet, med mera, kan processen vara lite mer komplicerad. Några tips i valet av namn är:

 • Gör inte namnet krångligare än vad det behöver vara
 • Se till att namnet enkelt går att uttala i muntlig kommunikation
 • Säkra att namnet är unikt så att det inte kan förväxlas med något befintligt namn
 • Fråga vänner, bekanta och kollegor om namnet upplevs som tydligt och rättvisande
 • Registrera alternativ (till exempel med/utan å, ä, ö).