Domäntjänser

Flytta domän

Det går utmärkt att flytta domäner mellan olika registrarer och webbhotell. Att flytta domän, eller göra en transfer som det egentligen heter, behöver inte mer än någon dag, förutsatt att toppdomänen är .nu, .se eller .eu. För andra toppdomäner kan flytten ta upp emot två veckor. Det finns några grundvillkor som måste uppfyllas för att flytt ska vara möjlig. Till exempel måste domännamnet vara aktivt/upplåst och du måste ha en auktoriseringskod (EPP eller auth) från din nuvarande registrar.

Återaktivera domän

Om ditt domännamns giltighetstid har löpt ut och du önskar återaktivera det kan du enkelt göra det hos din registrar. När namnet löper ut placeras det först i en slags karantän under 40 dagar så det är denna tidsfrist du har på dig att återaktivera ett domännamn. Efter 40 dagar släpps domänen fri för nyteckning.

Säga upp domännamn

Om du inte vill ha kvar ett domännamn behöver du egentligen inte göra någonting. Registraren kommer att skicka påminnelser, men dessa är inte bindande för dig. När domännamnets giltighetstid har löpt ut står du inte längre som ägare till det. Ett annat alternativ är att logga in hos registraren och meddela (oftast via självbetjäning) att du vill ta bort domänen. Kom ihåg att eventuell webbplats för domännamnet också upphör att fungera när giltighetstiden går ut.

Överlåta domännamn

Ett domännamn kan överlåtas på samma sätt som de flesta andra immateriella tillgångar. Det krävs ett avtal mellan köpare och säljare, precis som i alla andra köp. Gentemot registraren krävs att säljaren först initierar en överlåtelse och sedan skickar in en överlåtelseblankett. Därefter måste köparen via ett e-postmeddelande bekräfta överlåtelsen. Om rättigheterna till ett namn ska flyttas från en enskild firma till ett aktiebolag som ägs av samma person krävs också ett avtal. Reell överlåtelse krävs dock inte om du bara har behov av att byta adressuppgifter eller kontaktperson för administrationen.

Domänskydd

Domänskydd är en tjänst som gör att informationen som syns i Whois inte visas komplett för den som söker. För just våra svenska domäner .se och .nu gäller dock lite speciella regler. Privatpersoner, inklusive dem som har enskild firma, har ett automatiskt skydd mot att publik information visas. För företag finns ingen möjlighet att alls skydda den publika informationen genom domänskydd.

Förnyelse av domän

När du beställer ett domännamn kan du välja hur länge det ska vara giltigt, till exempel 1 år, 5 år eller 10 år. Väljer du 1 år kommer du att behöva förnya domännamnet varje år. Du kan göra det manuellt i kundzonen hos din registrar när som helst eller vänta tills du får en faktura för ett ytterligare år.